Zapraszamy przychodnie POZ do współpracy w ramach projektu profilaktycznego z zakresu depresji poporodowej. Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 50 placówkami POZ z terenu województw lubelskiego i podlaskiego w zakresie prowadzenia działań promocyjnych na rzecz programu oraz testów przesiewowych wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego tych placówek (głównie położnych i pielęgniarek) w szkoleniach dotyczących wczesnej identyfikacji depresji poporodowej. Działania te stanowią element wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, a podmioty zainteresowane powinny wypełnić formularz oferty (str. 8 i 9), stanowiący część załączonej dokumentacji.
Projekt profilaktyczny, który SPSK Nr 4 realizuje jako 1 z 4 podmiotów w kraju, ma na celu wzrost wykrywalności depresji poporodowej oraz zwiększenie poziomu świadomości społecznej nt. zaburzeń depresyjnych i przyczyni się do stworzenia mechanizmu skoordynowanej opieki nad kobietami w tym szczególnym dla nich okresie.
Położnym i pielęgniarkom, współpracującym w ramach projektu przysługuje dodatek miesięczny do wynagrodzenia. Kobiety zagrożone ryzkiem depresji mają zaś zagwarantowane bezpłatne konsultacje psychologiczne.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 81 72 44 801 (Katarzyna Bublewicz-Guzy).

Załącznik: Treść ogłoszenia z załącznikami