VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie – tak było 10.05.2019 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jako Beneficjent wielu projektów europejskich aktywnie włączył się w największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu - VI edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w ramach których  odbyło się ponad 800 wydarzeń w całej Polsce. Wydarzenie to towarzyszyło nie tylko obchodom 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale również tegorocznemu jubileuszowi 55-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Dnia 10.05.2019 r. w hallu głównym szpitala na I piętrze odbył się Dzień Zdrowia z Funduszami Europejskimi w SPSK Nr 4 w Lublinie. Dużo się działo! Na odwiedzających czekało wiele atrakcji i niespodzianek, w tym loteria fantowa. Wydarzenie odwiedziło ok. 500 osób.

Szpital otworzył swoje drzwi dla odwiedzających, aby zaprezentować jak zmieniał się dzięki wsparciu finansowemu UE i budżetu państwa oraz jakie inicjatywy dzięki temu obecnie podejmuje. Specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna przybliżyła Gościom projekty zrealizowane w latach ubiegłych jak i będące obecnie w realizacji. W ciągu 15 lat szpital pozyskał ze środków UE ponad 120 milionów złotych, dzięki czemu zrealizował wiele ważnych inwestycji, z czego niektóre do dziś pozostają kamieniem milowym na drodze dalszego rozwoju naszego podmiotu. Środki pochodzące z Funduszy Europejskich i budżetu państwa wciąż ułatwiają nam realizację ambitnych planów. Obecnie szpital realizuje projekty zarówno inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, jak i profilaktyczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas Dni Otwartych dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska prezentujące obecnie realizowane przez szpital projekty profilaktyczne:

1) „Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”

2) „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim”

3) "Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej".

Można było skorzystać z bezpłatnych porad reumatologa, ortopedy i psychologa, wypełnić testy przesiewowe w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów czy depresji poporodowej a także dowiedzieć się o czynnikach ryzyka występowania osteoporozy i sposobach ich ograniczania. Podczas spotkania wielu Gości zgłosiło chęć przystąpienia do projektu i skorzystania z oferowanych bezpłatnych badań oraz działań informacyjno-edukacyjnych. Przez najbliższe dwa lata będzie można korzystać w ramach projektów z bezpłatnych badań w kierunku RZS, osteoporozy i depresji poporodowej, a pracowników projektów będzie można spotkać na różnych uroczystościach, wydarzeniach i piknikach, gdyż w ramach projektów profilaktycznych SPSK Nr 4 w Lublinie będzie organizował Dni Zdrowia z funduszami europejskimi poświęcone profilaktyce ww. chorób.

Podczas wydarzenia wiele osób skorzystało z okazji i odwiedziło również punkty pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz skorzystało z porad dietetyka w zakresie zasad zdrowego odżywiania i spróbowało zdrowej żywności.

Zainteresowaniu przybyłych Gości towarzyszyło również zainteresowanie lokalnych mediów (Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie, Radio Lublin S.A.

Wszystkim Gościom dziękujemy za odwiedzenie naszego wydarzenia

i już dzisiaj zapraszamy za rok!

Organizator: Zespół ds. Środków Zewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie we współpracy z pielęgniarką koordynującą pracę w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz Działem Żywienia i Dietetyki.

VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r VI edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie 10.05.2019 r

Zdjęcia: archiwum własne; "Event Studio s.c.".