W dniu 10 maja 2019r. w odbył się Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu „ Pielęgniarka Roku 2018” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie, Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy SPSK 4 w Lublinie , Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie .

Eliminacje konkursowe rozpoczęły się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie dnia 9.05.2019r o godzinie 900.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała Kapituła konkursu w następującym składzie:

Przewodnicząca Kapituły konkursowej

 • Bożena Gorzkowicz -Zarząd Główny PTP

Członkowie Kapituły konkursowej:

 1. Greta Kanownik - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia
 2. Grażyna Wójcik - Prezes PTP Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 3. Krystyna Ptok - Przewodnicząca OZZPiP
 4. Andrzej Tytuła - Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 5. Zbigniew Orzeł - Dziekan Wydziału nauk o Człowieku WSEI w Lublinie.

Do tegorocznego XIV Ogólnopolskiego konkursu Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2018, którego temat przewodni brzmi:
„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej” , przystąpiło 19 zespołów z 9 Oddziałów Wojewódzkich PTP.

Prace konkursowe prezentowane były dnia 9 maja 2019r. do późnych godzin popołudniowych. W dniu 10 maja 2019r. o godzinie 10 w Colegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczysta gala XIV Ogólnopolskiego konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018, wpisując się w uroczystości 55-lecia Samodzielnego Szpitala klinicznego nr 4 Lublinie . W uroczystości uczestniczyli:

Członkowie Kapituły

 • Józefa Szczurek–Żelazko – Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia
 • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Ewa Płocica–Poślednik – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • Barbara Danilczuk-Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Miasta Lublina
 • Agnieszka Kowalska–Głowiak - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
 • Anna Ksykiewicz–Dorota - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Agnieszka Koman–Iżko - Z-ca Dyrektor ds. Lecznictwa SPSK nr 4 w Lublinie
 • Krzysztof Skubis - Z-ca Dyrektor ds. Ekonomicznych SPSK nr 4 w Lublinie.

Gospodarzami uroczystości byli :

 • Mgr Dorota Flis - Naczelna Pielęgniarka SPSK nr 4 w Lublinie
 • Mgr Andrzej Tytuła - Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,

którzy serdecznie powitali uczestników konkursu , przybyłych gości na uroczystość gali XIV Ogólnopolskiego Konkursu „ Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2018”.

Galę poprowadził Kamil Kuszplak - Pielęgniarz SPSK nr 4 w Lublinie

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości , odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIV Ogólnopolskiego Konkursu „ Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018”.

Zaproszeni uczestnicy Konkursu otrzymali gratulacje, Certyfikaty uczestnictwa XIV Konkursu „ Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 " , oraz drobne upominki.

Następnie Dr n. med. Bożena Gorzkowicz – Przewodnicząca Komisji Konkursowej ogłosiła laureatów:

I miejsce oraz
tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła
Beata Nowak
reprezentantka Oddziału PTP w Krakowie,
zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.
Temat innowacji to: Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną.

II miejsce zajął
Konrad Baumgart
reprezentant Oddziału PTP w Poznaniu,
zatrudniony w Indywidualnej Praktyce Pielęgniarskiej w Swarzędzu.
Temat innowacji to: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale docelowym.

III miejsce zajęła
Małgorzata Gdesz, Małgorzata Międzybrodzka i Izabella Czykieta
reprezentantka Oddziału PTP we Wrocławiu,
zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności.


Nagrodę Specjalną
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego otrzymała
Alicja Nowik
reprezentantka Oddziału PTP w Olsztynie,
zatrudniona w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Olecku
Temat innowacji to: Akademia Diabetyka.

Laureaci wraz z gratulacjami otrzymali liczne nagrody, których fundatorami byli:
Organizator Konkursu - Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie, Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Prezydent Miasta Lublin.

Uroczystą galę uświetnił koncert Zespołu Art Deco, którego liderem jest nasz konferansjer Kamil Kuszplak.

Gospodarze konkursu serdecznie podziękowali wszystkim przybyłym na uroczystość, a w szczególności uczestnikom XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2018”.

W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego składamy liderom wyrazy uznania, gratulacje tak znakomitych wyników, zajętych miejsc, dalszego rozwoju zawodowego i wielu osiągnięć na płaszczyźnie zawodowej. Wszystkim uczestnikom wyrazy uznania za podjęty trud przygotowania do konkursu, czynnego w nim udziału i efektywnego zaangażowania na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018 piel_roku_2018

Autor zdjęć : Ewelina Białek, Stanisław Sadowski