Dnia 24.04.2019 r. w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ulicy Miodowej 15 odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas uroczystości Ministerstwo Zdrowia podpisało z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie dwie umowy o dofinansowanie projektów profilaktycznych:

  1. „Zdrowe kości do starości - program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim” - nr Umowy POWR.05.01.00-00-0009/18-00, kwota dofinansowania 865 960,00 zł

  2. „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej” – nr Umowy POWR.05.01.00-00-0019/18-00, kwota dofinansowania 1 295 340,00 zł.

     

 Umowy ze strony Ministerstwa Zdrowia podpisał Sławomir Gadomski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia a ze strony Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie Dyrektor Naczelny dr n. med. Radosław Starownik. Dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 będą wdrażane przez nasz Szpital programy profilaktyczne dotyczące osteoporozy i depresji poporodowej.

Są to kolejne projekty z grupy działań profilaktycznych, które realizowane są przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

Głównym celem rozwoju badań przesiewowych jest poprawa zdrowia mieszkańców Polski poprzez lepszą i szybszą diagnostykę, a także przyczynianie się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej ważnej roli, jaką badania profilaktyczne odgrywają w zakresie prewencji wybranych schorzeń. Poprzez wspieranie finansowania projektów profilaktycznych Ministerstwo Zdrowia chce zachęcać Polaków do dbania o swoje zdrowie w każdym wieku.