Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4  w Lublinie ul. Jaczewskiego 8

P o l s k a    S i e ć   S z p i t a l i  P r o m u j ą c y c h  Z d  r o w i e

Dnia 08.03.2019 r. z okazji Dnia Kobiet, w Galerii Olimp w Lublinie odbyła się akcja prozdrowotna pod nazwą ,,Miasteczko Zdrowia i Urody” organizowana przez Urząd Miasta Lublin, skierowana głównie do kobiet. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie aktywnie wsparł akcję. W ramach stoiska Szpitala można było skorzystać z porad z zakresu cukrzycy, wykonać pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi i otrzymać ulotki informujące o cukrzycy i jej profilaktyce. Dietetycy udzielali porad z zakresu zasad zdrowego odżywiania, częstowali owocami
i jogurtami.

W trakcie spotkania prezentowane były również projekty profilaktyczne realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie:

1) „Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. Lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim
i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”

2) „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim”

3) "Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej".

Odwiedzający stoisko Szpitala mogli wypełnić testy przesiewowe w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów czy depresji poporodowej a także dowiedzieć się o czynnikach ryzyka występowania osteoporozy i sposobach ich ograniczania. Przekazano informacje nt. możliwości skorzystania z bezpłatnej diagnostyki w ramach ww. projektów przez chorych uskarżających się na dolegliwości reumatyczne w wieku 18-65 lat, kobiety w wieku 50-70 lat w celu rozpoznania/wykluczenia osteoporozy oraz kobiety do roku po urodzeniu dziecka.

Ze strony szpitala SPSK nr 4 w akcji uczestniczyły:

pielęgniarka koordynująca pracę w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
pielęgniarka z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, położna z POZ SPSK 4, z Działu Żywienia -  dietetycy

oraz

Zespół ds. Środków Zewnętrznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie