Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ma wielką przyjemność poinformować o zakończeniu realizacji prac związanych z budową nowej kotłowni dla potrzeb naszego szpitala.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Kotłownia parowa wysokoprężna dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie” wykonawcą generalnym została lubelska firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WAMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 8.

Realizacja przedmiotowego zadania polegała na budowie budynku kotłowni parowej wysokoprężnej z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem obudowy pochylni prowadzonej do podziemnego tunelu komunikacyjnego. Wybudowany budynek kotłowni jest 1 piętrowy, wolnostojący bez podpiwniczenia, przykryty dachem płaskim. Budynek składa się z dwóch części, jednokondygnacyjnej hali kotłów i dwukondygnacyjnego zaplecza socjalnego i magazynowego. W części socjalnej na kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia magazynowe z magazynem odczynników, warsztatem naprawczym, pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, natomiast na kondygnacji 1 zlokalizowana jest szatnia personelu z umywalnią, pokój socjalny i pokój kierownika. Budynek jest wyposażony w instalacje wentylacyjne, centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły gazowe o łącznej mocy cieplnej nominalnej 2 x 3 915 MW. Kotłownia jest wyposażona w system detekcji gazu odcinający automatycznie dopływ w przypadku wykrycia wycieku gazu.

Zrealizowanie niniejszej inwestycji było kluczowy elementem zadań inwestycyjnych szpitala pod względem jego bezpiecznego funkcjonowania. Stara kotłownia była obiektem wysoce wyeksploatowanym, awaryjnym i pracującym nieprzerwanie od ponad 50 lat co wiązało się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych związanych z jej bieżącą eksploatacją.

W ramach zadania towarzyszącego wykonano również przyłącze gazowe wraz ze stacją pomiarową.

Podstawowe parametry nowego obiektu:

  1. Powierzchnia netto: 384,98 m2
  2. Kubatura: 2 571,45 m3
  3. Długość: 27,65 m
  4. Szerokość: 12,85 m
  5. Wysokość: 8,20 m

Całkowity koszt budowy: 6 878 315,37 zł brutto

Okres realizacji prac: od 21.11.2017 r. do 31.01.2019 r.