logo szpitala 500 puste

Rekrutacja zdalna na stanowisko: 

LEKARZ UDZIELAJACY ŚWIADCZEŃ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

_________________________________________________

Miejsce Pracy:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

Zakres obowiązków:

Do lekarza należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSK 4, w szczególności poprzez:

 1. osobiste badanie pacjentów zgłaszających się do SOR-u, podjęcie wraz z zespołem pielęgniarskim odpowiednich procedur medycznych, badań diagnostycznych i ewentualnych zabiegów leczniczych,
 2. ustalenie zakresu niezbędnych konsultacji lekarskich, ich zlecenie i dopilnowanie ich przeprowadzenia z zastosowaniem systemu szybkiego powiadomienia,
 3. nadzór fachowy nad pacjentem SOR-u do czasu rozstrzygnięcia, co do dalszego trybu postępowania z pacjentem,
 4. podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu z pacjentem,
 5. wystawianie recept zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami określającymi sposób i tryb wystawiania recept, na drukach dostarczonych przez Udzielającego Zamówienie,
 6. wystawianie orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, zaświadczeń itp. według obowiązujących przepisów,
 7. prowadzenie dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnątrzzakładowymi,
 8. wydawanie pacjentom opuszczającym SOR: karty informacyjnej z zaleceniami lekarskimi i wpisami konsultantów i odpowiednio – wyników badań,
 9. dokonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem pacjenta i wypisem pacjenta z SOR,
 10. ordynowanie leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zasady nie przekraczania granicy koniecznej potrzeby,
 11. przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej i obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 12. przestrzeganie wewnętrznych regulacji i zarządzeń Dyrektora.
 13. ścisła współpraca z lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych komórek organizacyjnych.

Nasze wymagania:

 1. Lekarz specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii

lub alternatywnie

 1. Lekarz, który odbył min. 4 lata stażu specjalizacyjnego z jednej z w/w specjalności  z pozytywną opinią Lekarza Kierującego SOR lub bezpośredniego przełożonego

lub alternatywnie

 1. Lekarz systemu, który odbywa staż specjalizacyjny z medycyny ratunkowej z pozytywną opinią Lekarza Kierującego SOR lub bezpośredniego przełożonego

To oferujemy:

 • Opcjonalnie do negocjacji - zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.
 • Satysfakcjonujące wynagrodzenie.
 • Udzielanie świadczeń w systemie całodobowym w dni robocze, niedziele i święta - według  elastycznego, ustalonego indywidualnie comiesięcznego harmonogramu.
 • Pracę w doświadczonym zespole.
 • Pracę w dogodnej lokalizacji.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny proszę przesyłać drogą elektroniczną na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..