W bieżącym kwartale finalizowana jest termomodernizacja głównego gmachu szpitala. W związku z zakończeniem prac dotyczących schodów wejściowych od parkingu przy ul. Jaczewskiego informujemy, iż od dnia 7 lipca 2021 roku (środa) wejście główne będzie ponownie otwarte dla pacjentów i personelu szpitala.
 
Ponadto jak dotychczas funkcjonowały będą wejście i podjazd dla karetek od strony Izby Przyjęć Planowych (od strony budynku Poradni Specjalistycznych).
 
Od wtorku 13 lipca 2021 r. punkt przyjmowania paczek dla pacjentów będzie funkcjonował w swojej pierwotnej lokalizacji: szatni studenckiej przy wejściu głównym. Paczki dla pacjentów będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14 (na zamkniętej paczce proszę umieścić czytelnie imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę jednostki, w której pacjent przebywa).
 
 
 
 
 
 
wejście główne 1