W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania

Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządulogo asseco business solutions za wsparcie naszego Szpitala poprzez przekazanie darowizny rzeczowej w postaci:

dwóch defibrylatorów Efficia DFM 100 firmy Philips Goldway Shenzhen Industrial Inc. z wyposażeniem

oraz

platformy Root Radical 7 firmy Massimo z wyposażeniemo łącznej wartości 145 918,80 zł brutto.

Urządzenia te zostały w pełni wykorzystane w walce z SARS CoV-2, zapewniając bezpieczeństwo przebywającym u nas pacjentom. Wszelkie gesty solidarności mają dla nas ogromną wartość, bowiem są dowodem na to, że nasza praca i zaangażowanie są dostrzeżone i docenione przez innych. Poprzez pomoc i wsparcie udzielone Szpitalowi oraz pracownikom mamy poczucie, że razem możemy zrobić więcej!

 Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR NACZELNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  SZPITALA KLINICZNEGO
dr n. med. Radosław Starownik