logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

 1. Celem działania Zespołu ds. Etyki jest:
  • zapewnianie ochrony praw pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej,
  • doradztwo etyczne w trudnych przypadkach klinicznych dotyczących zwłaszcza śmiertelnej i ciężkiej choroby, odnośnie pacjentów SPSK nr 4 w Lublinie,
  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej,
  • udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom SPSK nr 4 w Lublinie, a także ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych,
  • rozpatrywanie skarg na nieetyczne zachowanie się pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie złożonych do zespołu,
  • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu pomiędzy personelem SPSK nr 4 w Lublinie oraz pomiędzy personelem  SPSK nr 4 a pacjentem lub jego rodziną,
  • reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie z dnia 10 lutego 2016r. wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr DN 021-22/2016 oraz kodeksów etycznych regulujących funkcjonowanie poszczególnych zawodów działalności podstawowej.
  • przedstawianie propozycji działań na rzecz rozwiązania problemów natury etycznej jakie zaistnieją w związku z zadaniami realizowanymi przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.
 1. Wykonywanie czynności Zespołu następuje z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 1. Zespół działa z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu informacji od pracownika, pacjenta lub rodziny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie o naruszenie standardów etycznych.
 1. Zespół ma prawo w procesie selekcji i oceny zgłoszonych skarg do odrzucenia skarg osobistych, niezwiązanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
 1. Kontakt z Zespołem jest możliwy poprzez Kancelarię Szpitala lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Zespół zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek.
 1. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.