Dyrekcja szpitala wraz z Zespołem Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych, w związku z rozpoczynającym się wzrostem zachorowań na COVID – 19 oraz grypę sezonową, choroby grypopodobne, infekcje żołądkowo – jelitowe przenoszone drogą kontaktowo – kropelkową, zaleca co następuje:

  • Z dniem dzisiejszym – 04.10.2021r. wprowadzam całkowity zakaz odwiedzin u hospitalizowanych pacjentów
  • W sytuacji pacjentów w stanie terminalnym – decyzję o odwiedzinach podejmuje indywidualnie lekarz kierujący oddziałem na wniosek osób bliskich
    • Odwiedziny pacjentów w stanie ciężkim są możliwe po wypełnieniu wniosku zgodnie z obowiązującym wzorem – Załącznik nr 14.1 DOC,PDF ) do Rekomendacji
  • Rekomendowane jest, aby osoba odwiedzająca legitymowała się dowodem zaszczepienia przeciw COVID-19 i karencją, co najmniej 2 tyg. od ostatniego zaszczepienia lub posiadała udokumentowany status ozdrowieńca do 6 m-cy od zachorowania (weryfikacja w oddziale)

Dane kontaktowe oddziałów SPSK Nr 4: telefony i adresy e-mail