Harmonogramy szkoleń dla personelu medycznego

Szkolenia dla pielęgniarek:

Szkolenia dla lekarzy:

Harmonogramy szkoleń dla personelu medycznego będą publikowane na bieżąco.

Harmonogramy szkoleń dla pacjentów

Harmonogramy spotkań dla pacjentów będą publikowane na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 .