FUNKCJONOWANIE IZBY PRZYJĘĆ PLANOWYCH W DNIACH 7-27 LUTEGO

(czywiesz pl 1567395 ENG BELOW)

 

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac termomodernizacyjnych w budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie 8 lutego zostaną zamknięte wjazd i wejście do szpitala przy Izbie Przyjęć Planowych od strony Poradni Specjalistycznych (dawnej Polikliniki).

W tym samym dniu dla pacjentów zostanie otwarte nowe wejście w budynku Bloku Operacyjnego po drugiej stronie szpitala.

 

Nową organizację ruchu w szpitalu przedstawiają poniższe grafiki:

 

IPP slajd nr 1

 

Izba Przyjęć Planowych

1 2 3

 

4 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

5 6 7

Diagnostyka

8 9

Punkt odbioru paczek

10

 

Reorganizacja ruchu w SPSK Nr 4 potrwa do 27 lutego. Następnie ponownie zostanie uruchomione wejście od strony Poradni Specjalistycznych.

 

-

 

Due to the next stage of thermo-modernization works in the building of the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin, on February 8 the entrance to the hospital located next to the Planned Admissions Room (in front of the Specialist Clinics) will be closed.

 

On the same day a new entrance will be opened. Patients will be able to enter in on th other side of the hospital, in the building of O.R. (Operating Rooms).

 

The following graphics show the new organization of movement in the hospital:

ang mapa

The movement reorganization in SPSK No. 4 will last until February 27th. Then the entrance in front of the Specialist Clinics will be opened again.