W ramach projektu przewidziano następujące działania, obejmujące zarówno personel medyczny, jak i pacjentów uskarżających się na dolegliwości reumatyczne:

  • Szkolenia z warsztatami (dwudniowe) dla lekarzy z zakresu aspektów RZS, badania układu ruchu i wykorzystania narzędzi przesiewowych – 8 grup po 20 osób;
  • Szkolenie e-learningowe dla lekarzy;
  • Szkolenia (jednodniowe) dla pielęgniarek z zakresu aspektów RZS – 7 grup po 20 osób;
  • Platforma współpracy – narzędzie służące rozwojowi opieki koordynowanej i wymianie informacji pomiędzy POZ a OWD w zakresie badań przesiewowych (harmonogramy wizyt pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych, informacje zwrotne od lekarzy reumatologów, materiały edukacyjne nt. RZS dla pacjentów).
  • Badania przesiewowe pacjentów w ramach POZ - lekarze wytypują osoby z obrzękiem przynajmniej 1 stawu, trwającym min. 3 tygodnie i nie będącym wynikiem urazu, zlecą podstawowe badania krwi i dokonają ich analizy, a w przypadku podejrzenia RZS przekierują pacjentów do Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w Lublinie (OWD), do specjalisty reumatologa; z wizyt w POZ skorzysta 2360 pacjentów;
  • Akcje edukacyjne w postaci spotkań grupowych dla pacjentów, obejmujące aspekty medyczne, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego – 4 spotkania po 100 osób.

 

 

 

 

 

 .