Dotacje z budżetu państwa

logo dotacje z budzetu panstwa

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej realizuje zadanie „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”. Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Dnia 02.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dnia 12.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu inwestycyjnego zestawu narzędzi do wszczepiania ECMO.

Dnia 02.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa SPSK Nr 4 w Lublinie w zakresie gazów medycznych w związku z COVID-19”.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen i pozostałe gazy medyczne wobec zwiększonego zapotrzebowania oraz zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa lubelskiego.