Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nadal należy wspomagać się selektorem kotrastu ze względu na częste niezachowanie stosunku kontrastu tekstu do tła 4,5:1
 • nadal istnieją dokumenty opublikowane w postaci plików niedostępnych cyfrowo - skany dokumentów w formatach: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP
 • linki prowadzące do dokumentów nie zawierają informacji o ich formacie i rozmiarze
 • istnieją elementy graficzne niosące treść a nie posiadające dostępnej alteratywy
 • ze względu na rozbudowaną strukturę strony pojawiają się błedne moduły menu nie adekwatne do prezentowanych treści i zaburzające działanie klawisza TAB

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Domańska-Momot.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 81 7244 407

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 501021617

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ułatwienia dodatkowe:

 • przełączniki rozmiaru tekstu,
 • przełączniki kolorów i kontrastu,

Inne informacje i oświadczenia

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego