Nazwa Ośrodka: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Adres: 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

NIP 712-241-09-26

Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego

Adres banku: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 2

Numer rachunku bankowego (IBAN): PL63 1130 1206 0028 9088 4520 0003

SWIFT: GOSKPLPW