Wizyty mogą się odbywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pracownikiem Centrum Innowacyjnych Terapii SPSK4. Wizyty będą się odbywały poza oddziałem, a przemieszczanie po szpitalu jest ograniczone do niezbędnego minimum.

 1. Przed wejściem na teren Szpitala monitorzy proszeni są o wypełnienie ankiety wywiadu epidemiologicznego (załącznik 9.1/BK)
  1. W przypadku wystąpienia objawów infekcji wirusowej, dodatniego wywiadu epidemiologicznego – dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren Szpitala
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Szpitala mają dokonywany pomiar ciepłoty ciała
  1. W przypadku stwierdzenia temperatury 38°C i powyżej – dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren Szpitala
 3. Osobą koordynującą pobyt monitorów badań klinicznych na terenie SPSK Nr 4 jest pracownik Centrum Innowacyjnych Terapii (CIT), w szczególności Główny Specjalista ds. Badań Klinicznych mgr inż. Joanna Smarz, tel.: 81 72 44 389, 781 887 289
 4. Monitorzy otrzymają identyfikatory, upoważniające do wejścia na teren Szpitala
 5. Monitor jest odprowadzany przez pracownika CIT do pomieszczenia przeznaczonego dla przeprowadzenia wizyty
 6. Na terenie Szpitala wszyscy są obowiązani do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta i dezynfekcji rąk
 7. Dla badań realizowanych we współpracy z KO-MED, na wniosek KO-MED jest wyznaczone pomieszczenie w DUN SPSK4, przeznaczone do przeprowadzenia wizyty. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator KO-MED.

Opracowano w dniu 13.10.2020r., zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu Rekomendacjami postępowania w przypadku podejrzenia u pacjenta choroby wysoce zakaźnej.