Informujemy, iż z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z pandemią COVID-19, nadal obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji pracy Szpitala, w tym realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym przyjęć planowych oraz udzielania porad medycznych.

 

 • Przypominamy o całkowitym zakazie odwiedzin pacjentów oraz przebywania na terenie Szpitala osób postronnych.
 • W szczególnych przypadkach, dotyczących pacjentów o złym rokowaniu, w tym w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia i ostatnim pożegnaniem pacjenta z rodziną, wprowadzono tryb uzyskania zgody na odwiedziny u pacjenta – link do informacji
 • Ze względu na niewystarczające warunki lokalowe oraz brak możliwości spełnienia nowych wymogów związanych z pandemią COVID-19 w zakresie porodów rodzinnych, są one wstrzymane do odwołania. Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie rodzących mam i ich dzieci – prosimy o wyrozumiałość.
 • Szczegółowe informacje na temat pracy jednostek oraz zapisach na badania i konsultacje można uzyskać pod numerami telefonów rejestracji lub sekretariatów.
 • Paczki dla pacjentów są przyjmowane przy wejściu bocznym od strony budynku Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00. do 14.00 (na zamkniętej paczce proszę umieścić czytelnie imię i nazwisko pacjenta oraz jednostkę, w której przebywa)
 • Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są telefonicznie – należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką, w której przebywa chory.

 

Informacje dla Pacjentów zgłaszających się do SPSK 4, dotyczące obowiązujących procedur triażu:

 

 1. Pacjent przyjmowany  do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego badany jest w kontenerze czerwonym ustawionym przed SOR.
 1. Dla pacjentów przyjmowanych do Szpitala, przed wejściem do Izby Przyjęć Planowych została wprowadzona obowiązkowa „Ankieta pacjenta zgłaszającego do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”, którą można wypełnić w namiocie zielonym.
 1. Przy przyjęciach  pacjentów do Przychodni  Specjalistycznych, POZ, Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Zakładu Radiologii Lekarskiej, Ambulatorium Oddziałów Szpitalnych – Programy Lekowe, Pracowni Endoskopii, pacjent zgłasza się do jednego z dwóch białych namiotów, ustawionych przed budynkiem Przychodni Specjalistycznych.
 1. Przyjęcia pacjentek do Izby Przyjęć Ginekologiczno- Położniczej poprzedza pretriaż w Izbie Przyjęć Ginekologicznych.

 

Zwracamy się z prośbą o respektowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego:

 

 • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki,
 • zachowanie minimum 2 - metrowej odległości od innych osób,
 • dezynfekcja rąk – w dostępnych na terenie Szpitala dozownikach,
 • w miarę możliwości prosimy o unikanie korzystania z wind,
 • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu w gabinecie lekarskim i stosowaniu się do zaleceń personelu w tym zakresie.

 

Dziękujemy za współpracę i przestrzeganie zasad wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19..