Jednostka organizacyjna: Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej