logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

W czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 każdego dnia doświadczaliśmy ogromnej życzliwości wyrażonej wsparciem naszego Szpitala przez różne instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, piękne gesty solidarności oraz współodpowiedzialności.
Wasze działania są dowodem na to, że RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

 

 SPSK Nr 4 w Lublinie prowadzi otwarty nabór konkursowy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z województw lubelskiego i podlaskiego do współpracy w ramach realizacji pilotażowego projektu „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim” w zakresie udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach, udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu oraz promocji w ramach wdrażania Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem naboru jest nawiązanie w ramach realizacji projektu współpracy z minimum 40 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z terenu województwa lubelskiego i podlaskiego w zakresie działań profilaktycznych, ukierunkowanej na wdrożenie Programu Polityki Zdrowotnej: Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych, którego głównym celem jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat, zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.
Osoby kwalifikujące się do programu to kobiety z województwa lubelskiego i podlaskiego w wieku 50 - 70 lat deklarujące pracę zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia. Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną osteoporozą.

Nabór placówek POZ do współpracy w ramach projektu odbywa się w okresie realizacji projektu i w sposób ciągły (do odwołania), co najmniej do czasu naboru zakładanej w projekcie liczby Placówek POZ (40) i zakładanej liczby personelu medycznego (160 osób, w tym 122 kobiet i 38 mężczyzn).

O zakończeniu naboru SPSK Nr 4 poinformuje na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do współpracy!

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 81 72 44 896 (Katarzyna Wilczyńska-Brelik).

Strona projektu: www.spsk4.lublin.pl/osteoporoza

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.