W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 16.06.2021 r. w sprawie ustalenia zasad odwiedzin pacjentów SPSK Nr 4 z zachowaniem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego zostaje wprowadzony nowy tryb odwiedzin pacjentów:

 

1. Wniosek rodziny / osoby bliskiej należy złożyć do godz. 14 w dni robocze drogą e-mail na adres oddziału szpitala, w którym przebywa pacjent.
2. Wniosek powinien być rozpatrzony indywidualnie przez Lekarza Prowadzącego / Sprawującego Opiekę, Lekarza Dyżurnego / Lekarza Kierującego Oddziałem, który weźmie pod uwagę ryzyko zagrożenia epidemicznego oraz harmonogram odwiedzin pacjentów oddziału.
3. Sekretariat / Pracownik Oddziału na podstawie wyrażonej we wniosku pisemnej decyzji lekarza informuje o możliwości odwiedzin rodzinę pacjenta oraz ochronę przy wejściu głównym.
4. W sytuacjach nagłych, uzasadnionych (w godzinach dyżurowych oraz dni wolne od pracy) możliwe jest uzyskanie zgody lekarza na odwiedziny telefonicznie – lekarz informuje ochronę przy wejściu głównym.

 

Jednocześnie informujemy, iż uruchomiona została możliwość porodów rodzinnych. Więcej informacji dostępnych po kliknięciu w LINK.

 

Dane kontaktowe oddziałów SPSK Nr 4: telefony i adresy e-mail

 

Do pobrania:
Wniosek o zgodę na odwiedziny pacjenta w stanie epidemii COVID-19 wraz z ankietą epidemiologiczną. (PDF, DOC)
Dane kontaktowe z poszczególnymi oddziałami. (PDF)