W związku z wprowadzonym od dnia 02.03.2020 r. zakazem odwiedzin u pacjentów SPSK Nr 4, będącym również realizacją Polecenia Wojewody Lubelskiego, a jednocześnie mając na względzie potrzebę zapewnienia pacjentom i ich rodzinom osobistego kontaktu, zwłaszcza w przypadkach przedłużonej hospitalizacji o złym rokowaniu, niniejszym wprowadzam tryb uzyskania zgody na odwiedziny w tych szczególnych sytuacjach:

  1. Wniosek rodziny / osoby bliskiej wpływa do godz. 14:00 w dni robocze drogą e-mal na adres według listy kontaktowej oddziałów szpitala
  2. Wniosek powinien być rozpatrzony indywidualnie przez Lekarza Prowadzącego / Sprawującego Opiekę, Lekarza Dyżurnego / Lekarza Kierującego Oddziałem, biorąc pod uwagę rokowanie, stan kliniczny pacjenta, ryzyko zagrożenia epidemicznego oddziału, wpływ na stan zdrowia pacjenta.
  3. Sekretariat / Pracownik Oddziału na podstawie pisemnej decyzji lekarza, wyrażonej na wniosku, informuje o niej rodzinę pacjenta oraz ochronę przy wejściu głównym (telefonicznie – tel. 310).
  4. W sytuacjach nagłych, uzasadnionych – w godzinach dyżurowych oraz dni wolne od pracy - możliwe jest uzyskanie telefonicznie zgody lekarza na odwiedziny – lekarz informuje ochronę przy wejściu głównym (telefonicznie – tel. 310).

Jednocześnie informuję, iż nadal utrzymany zostaje zakaz odbywania porodów rodzinnych. W związku z kolejnymi etapami znoszeniem obostrzeń w ramach „odmrażania gospodarki”, proszę o szczególny nadzór nad stosowaniem przez podległy personel, obowiązującego w Szpitalu reżimu sanitarnego, związanego z trwającą epidemią.

W załączeniu: