logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie informuje, iż w maju 2019 r. zakończył realizację prac związanych z „Budową budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMMA KAMERY SPECT/CT – II Etap”.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwa była dzięki pozyskaniu przez SPSK Nr 4 w Lublinie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych i z budżetu państwa (przekazanych jako dotacja celowa Ministra Zdrowia) w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie” oraz wsparciu naszego organu założycielskiego - Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

pet lacznik1W wyniku przeprowadzonego  postępowania przetargowego na „Budowę budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMMA KAMERY SPECT/CT – II Etap”, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 wyłonił Wykonawcę prac budowlanych – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WAMACO Sp. z o.o., który terminowo zrealizował przedmiotowe zadanie. 

pet lacznik2

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego dobudowano budynek dla potrzeb zainstalowania urządzeń GAMMA KAMERY SPECT/CT oraz skomunikowano go wewnętrznie z budynkiem głównym Szpitala, w którym zlokalizowane są oddziały oraz inne jednostki organizacyjne szpitala ponadregionalnego SPSK Nr 4 w Lublinie udzielającego świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym współpracujące z Zakładem Radiologii i Medycyny Nuklearnej.

Nowy budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny na rzucie prostokąta, niepodpiwniczony, przykryty płaskim, dwuspadowym dachem łączy się z istniejącym budynkiem A – na poziomie Oddziału Neurochirurgii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

pet lacznik3

 

Na parterze budynku zlokalizowana jest część dydaktyczna (sala wykładowa oraz seminaryjna, wyposażone w niezbędne systemy audiowizualne, jak również zaplecze sanitarne), posiadająca niezależne wejście z zewnątrz, przeznaczone dla studentów, tak by nie dochodziło do  krzyżowania się  dróg z pacjentami, dla których przewidziane jest piętro budynku. 

Wzdłuż budynku, na poziomie parteru, wykonano korytarz, łączący zrealizowaną w I etapie przedmiotowej inwestycji część administracyjną, laboratorium, stanowiska opisowe oraz pomieszczenia techniczne w budynku PET/CT z istniejącym budynkiem A – na poziomie Oddziału Neurochirurgii.

 

 

pet lacznik5pet lacznik4Na poziomie 1 piętra zlokalizowane są pomieszczenia diagnostyczne wraz z niezbędnym zapleczem:

  1. Pomieszczenie GAMMA KAMERY SPECT/CT wraz ze sterownią - pomieszczenie z przeznaczeniem wymaganym i zgodnym z prawem atomowym, w którym zainstalowano zakupione w ramach projektu urządzenie Gamma Kamery;
  2. Pokój terapii izotopowo- ambulatoryjnej - pomieszczenie służące badaniom i terapii izotopowej, poprzez podanie izotopu np. przy wykorzystaniu właściwości radiofarmaceutyków do obrazowania rozmiarów i postępów choroby w ciele pacjenta czy terapii w przebiegu zmian przerzutowych do kości;
  3. Pokój spotkań (służący do przeprowadzenia  wywiadu lekarskiego, badania kwalifikacyjnego do procedury medycznej, przygotowania pacjenta do diagnostyki oraz terapii) oraz
  1. Komunikacja pozioma (korytarza) wraz z wc przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowe parametry nowego obiektu: 

  1. Powierzchnia: 413,64 m2
  2. Kubatura: 1 879,00 m3
  3. Wysokość: 8,60 m

Całkowity koszt budowy: 2 409 903,45 zł

Okres realizacji prac: czerwiec 2018 r. do maj 2019 r.

pet lacznik6 pet lacznik7  pet lacznik8  pet lacznik9

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.