Pacjenci uskarżający się na dolegliwości reumatyczne, mogą zostać przebadani przez specjalistów reumatologów w ramach szybkiej ścieżki diagnostycznej RZS w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki przy szpitalu. Warunkiem jest skierowanie chorego przez przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej, po wstępnym badaniu przesiewowym. Zapraszamy kierownictwo przychodni i personel medyczny do współpracy w tym zakresie. Chętne podmioty powinny wypełnić ofertę współpracy, której formularz znajduje się w załączeniu i odesłać go drogą mailową (zeskanowany) do 2 listopada br. bądź przesłać pocztą tradycyjną.

Załączniki: