W związku z wydanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Szpital informuje, o obowiązującej od dnia 25 maja 2018 r. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych pacjenta w SPSK nr 4 w Lublinie. Klauzula w załączniku.

Załączniki: