roze

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Paniom i Panom
wykonującym ten szlachetny zawód życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów

w życiu osobistym i w pracy zawodowej, wytrwałości oraz pogody ducha i szczęścia.
Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy,
 wymagającej stałego poświęcenia, odpowiedzialności i pełnego zaangażowania.

Doceniamy rolę jaką spełniają Pielęgniarki i Położne w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala świadczącego usługi na wysokim poziomie. Dziękujemy za Wasz profesjonalizm, stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój. Codzienny trud Waszej pracy przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich bliskim.

Dyrekcja SPSK nr 4