Komisja konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dokonała w dniu 26 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora SPSK-4.

Członkowie Komisji opowiedzieli się za kandydaturą dr n. med.  Radosława Starownika, który od dnia 1 czerwca ubiegłego roku pełnił obowiązki Dyrektora SPSK-4.

Dr n. med. Radosław Starownik jest pracownikiem SPSK-4 w Lublinie od 1 września 1995 r. Do dnia 31 maja 2017 r. zajmował stanowisko zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej, będąc równolegle pracownikiem dydaktyczno-naukowym Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 24 maja 2001 r. otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii i wiceprzewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia oraz w trakcie menadżerskich studiów podyplomowych MBA.