W dniu 06.04.2018 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4

obchodziliśmy

Światowy Dzień Zdrowia

pod hasłem

,,Zdrowie dla wszystkich”

W trakcie akcji podejmowaliśmy różne działania:

  • Pomiary ciśnienia tętniczego (RR) przeprowadzono u 58 osób. Ciśnienie podwyższone powyżej 140/90 mm Hg stwierdzono u 21 osób, w tym u jednej osoby 180/90 mm Hg.
  • Pomiary masy ciała (BMI) i składu ciała przeprowadzono u 75 osób. BMI prawidłowe (BMI 18,5-24,9) uzyskało 20 osób, nadwagę (BMI 25-29,0) stwierdzono u 45 osób, otyłość BMI >30 u 10 osób. Badania przeprowadzali studenci Uniwersytetu Medycznego Wydział Lekarski.
  • Po pomiarach konsultacji lekarskich udzielał specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii. Skorzystało z nich 15 osób.
  • Porad dietetycznych udzielali specjaliści w dziedzinie dietetyki i zdrowego stylu życia. Wydano 300 porcji sałatek, humusu i drinków odżywczych.
  • Porad dotyczących gotowych, opracowanych przez dietetyka diet specjalistycznych i redukcyjnych udzielał doradca personalny. Skorzystało 30 osób.
  • Gotowe posiłki o określonej kaloryczności prezentowała firma zajmująca się cateringiem  dietetycznym.
  • Fachowych porad udzielał też fizjoterapeuta. Przekazywał informacje ustne i w formie ulotek na temat zasad podejmowania prozdrowotnego wysiłku fizycznego.
  • W czasie akcji była możliwość otrzymania materiałów edukacyjnych dotyczących zdrowego żywienia, diet redukcyjnych, wysiłku fizycznego, dzienniczków pomiaru ciśnienia tętniczego oraz innych informacji dotyczących zdrowego stylu życia. Odbył się też pokaz multimedialny na temat zdrowego odżywiania.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest członkiem Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie HPH  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem Działania Sieci jest zachęcanie szpitali członkowskich do podejmowania działań na rzecz pozyskiwania zdrowia, łącznie z aktywizowaniem wszystkich grup środowiska szpitalnego oraz rozwijanie umiejętności społeczeństwa w dziedzinie zachowania zdrowia. SPSK-4 jest szpitalem podchodzącym do zagadnień zdrowia w sposób holistyczny, nie tylko skupia się świadczeniach leczniczych ale również rozwija świadomość prozdrowotną w społeczności lokalnej.

mgr Anna Chitryń
pielęgniarka koordynująca pracę
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej