SPSK Nr 4 realizuje projekt profilaktyczny z zakresu wczesnego wykrywania RZS. Aktualnie organizujemy grupy szkoleniowe dla personelu medycznego, po których będzie on mógł przystąpić do prowadzenia badań przesiewowych wśród pacjentów w wieku aktywności zawodowej, uskarżających się na dolegliwości reumatyczne. Obecnie ponownie ogłoszono konkursu na wybór przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy przy projekcie. Oferty współpracy (na formularzu udostępnionym przez szpital) należy składać do 7 maja w Kancelarii szpitala lub dostarczyć pocztą elektroniczną. Informacje dotyczące współpracy znajdują się w treści ogłoszenia konkursowego.


Do pobrania:

Linki: