Link do konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): Konkurs na wybór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach projektu profilaktycznego z zakresu wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Organizator konkursu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ze względu na nie wpłynięcie wymaganej liczby ofert w celu wyłonienia placówek POZ do współpracy, informuje (na podstawie punktu IV Procedura konkursowa, podpunkt 13) o wydłużeniu terminu składania ofertoraz możliwości przesyłania ofert drogą mailową i dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w tym kontekście.

 

Dotychczasowy punkt IV Procedura konkursowa podpunkty 4 i 5:

„4.Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Oferta w ramach naboru dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Profilaktyka przede wszystkim-wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”,  należy składać do dnia 23 stycznia 2018 r. do godziny 13:00 w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 103, I piętro (budynek główny SPSK Nr 4), ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin.”

  1. Otwarcie ofert nastąpi w 123, I piętro (budynek główny) dnia 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.30.”

 

uzyskuje brzmienie:

„4. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Oferta w ramach naboru dotyczącego wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Profilaktyka przede wszystkim-wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”,  należy składać do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 13:00 w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 103, I piętro (budynek główny SPSK Nr 4), ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin. Istnieje również możliwość przesłania zeskanowanej oferty drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W takim przypadku, Oferent zobowiązuje się do dostarczenia oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną przed podpisaniem umowy o współpracy, nie później niż w przeciągu 3 dni od uzyskania informacji o wyłonieniu placówki do współpracy.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w 123, I piętro (budynek główny) dnia 16 lutego 2018 r. o godz. 13.30.”

 

Jednocześnie informujemy, że spośród dotychczas złożonych ofert, Organizator konkursu wyłoni placówki spełniające kryteria formalne, z którymi podpisze umowy o współpracy, zaś w ramach wydłużonej procedury dokona wyboru brakującej liczby placówek, by łącznie było ich 100.

Prosimy o uwzględnienie wskazanej modyfikacji oraz zapraszamy do składania ofert współpracy, w terminie do 16 lutego 2018 r.