wfosigw

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie informuje, że dnia  07.08.2017 r. zakończył realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków A, B i C wraz z łącznikami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie”, finansowanego ze środków pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach umowy pożyczki nr 106/2015/P/OA, zawartej w dniu 28.12.2015 r.

Pożyczka udzielona z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania:                 5 448 881,99 zł

Całkowity koszt kwalifikowany zadania:                                                      6 811 103,31 zł

Zakres robót termomodernizacyjnych objął m.in:

 

  • docieplenie dachów i stropodachów,
  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • przebudowę instalacji c.o.,
  • wykonanie instalacji c.w.u i cyrkulacji,
  • wykonanie instalacji solarnej na budynku B i C,
  • modernizację węzła cieplnego,
  • roboty towarzyszące i uzupełniające.