Dnia 31.03.2017 r. w Katowicach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”.
Podczas Konferencji rozstrzygnięto ogólnokrajowy konkurs na wzorowo leczoną ranę.
Do konkursu została zgłoszona prezentacja przygotowana przez mgr Annę Szkamruk -  pielęgniarkę opatrunkową z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.


Studium przypadku przedstawiało długotrwały proces leczenia rozległej rany urazowej golen
i z wykorzystaniem specjalistycznych opatrunków i nowoczesnych metod terapeutycznych.
Efektem pracy było uniknięcie konieczności amputacji kończyny.
Zaprezentowana praca na konkursie  zdobyła III nagrodę, co stanowi duże wyróżnienie
 dla pracy zespołu.

AnnaSzkamruk dyplom

 

AnnaSzkamruk