Szanowni  Państwo ,

Z satysfakcją informujemy, że  21 grudnia 2016 roku   w Samodzielnym Publicznym Szpitalu  Klinicznym Nr 4 w Lublinie  w Klinice  Chirurgii  Ogólnej , Transplantacyjnej i Leczenia   Żywieniowego  UM w Lublinie zespół  lekarzy  pod  kierownictwem Pana Profesora  dr hab. n. med. Sławomira Rudzkiego  dokonał  500 przeszczepu  nerki.

Przeszczep  ten  był   jednocześnie  30  przeszczepioną  nerką   w SPSK Nr 4 w roku 2016.  

Ogółem w 2016  roku w SPSK Nr 4  dokonano  : 11 pobrań  od dawców zmarłych, 2 pobrania 

odbyły się Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, 2 kolejne pobrania w Wojewódzkim  Szpitalu  Specjalistycznym  im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu i 2 pobrania w Szpitalu Powiatowym w Kraśniku. W sumie odbyło się  17 pobrań od zmarłych dawców z województwa lubelskiego,   wśród których  10 to pobrania wielonarządowe. W ciągu  całego  minionego roku   zgłoszono  do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie 26 potencjalnych  dawców, u których  stwierdzono  śmierć mózgu.  Otrzymano zgłoszenia między innymi  ze szpitala w Świdniku i Tomaszowie Lubelskim . Wśród  zgłoszonych przypadków w  9 nie  doszło do pobrania narządów , w  tym w 6 przypadkach rodzina zgłosiła  sprzeciw dawcy, w 3 przypadkach z powodów medycznych zdyskwalifikowano dawców od pobrania narządów.

W tym samym roku  dzięki współpracy pomiędzy Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz ośrodkiem transplantacyjnym w Łodzi  zostały przekazane   do Kliniki  Chirurgii  Ogólnej , Transplantacji i Leczenia Żywieniowego 3 nerki  do przeszczepu.  

W wyniku opisanych powyżej 17 pobrań pozyskano w województwie 33 nerki pobrane do przeszczepu (1 zmarły dawca posiadał tylko 1 nerkę ),

Szczegółowe liczby pobrań dotyczące nerek są następujące :

  • 4 nerki (od 2 dawców) – pobierał je i przeszczepiał  zespół chirurgów Szpitala MSWiA w Warszawie,
  • 1 nerka wraz z trzustką   przekazana  została do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus  w Warszawie
  • 1 nerka została przekazana dla pacjenta do Szpitala Klinicznego im A. Mielęckiego   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach.

W województwie lubelskim pobrano w roku 2016 także 7 serc w tym:  3 serca zostały pobrane do przeszczepu przez zespół kardiochirurgów z Instytutu Kardiologii z Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w Warszawie (w Aninie), 4 serca zostały pobrane przez  zespół   chirurgów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK 4 i przekazane w celu wypreparowania zastawek  (w tym 3 serca zostały przekazane do FRK Homograft  w Zabrzu i 1 serce do Banku Tkanek w Warszawie).

Bardzo ważną listą pobrań są pobrania wątroby zamykające się w 2016 liczbą 10 , z czego: 4 razy pobierał  wątrobę zespół chirurgów z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM przy ul. Banacha , 3 -krotnie pobierał zespół chirurgów ze Szpitala Klinicznego  Dzieciątka Jezus z Warszawy z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, 3 wątroby zostały pobrane przez zespół SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach.

Zespół  ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM w Warszawie  w Warszawie  pobrał i przeszczepił też 1 trzustkę (pobraną wraz z nerką).

Zespół I Kliniki Chirurgii Ogólnej , Transplantacyjnej  i Leczenia  Żywieniowego SPSK Nr 4 w Lublinie oraz ośrodki przeszczepiające  inne narządy  składają  w imieniu  własnym i pacjentów , a także  ich rodzin serdeczne podziękowania za współpracę  wszystkim lekarzom , pielęgniarkom i innym osobom  zaangażowanym  w procedurę przygotowania dawców oraz pobierania  narządów.