logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

 Informujemy, że w wyniku rozmów i zawartego w dniu 9 stycznia 2017 porozumienia pomiędzy Dyrekcją i Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy SPSK 4 w Lublinie wszyscy pracownicy (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz zatrudnionych w celu odbycia stażu), którzy dotychczas nie otrzymywali dodatków do wynagrodzeń z dniem 01.01.2017 otrzymają dodatek miesięczny w kwocie 200,00 złotych brutto na czas określony do 31.12.2017. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek zostanie przyznany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Przed upływem terminu przyznania dodatku strony sporu wyraziły gotowość podjęcia negocjacji dotyczących dalszego wzrostu wynagrodzeń pracowników objętych niniejszym porozumieniem.

 Zawarte porozumienie jest konsekwencją przyznania od 01.09.2015 przez Ministra Zdrowia środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wypłacanych w sposób kroczący do 31.08.2019 finansowanych w całości ze środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W następstwie tych rozwiązań Szpital z własnych środków po podpisaniu porozumienia ze Związkiem Zawodowy Lekarzy przy SPSK 4 w kwietniu 2016 zagwarantował wypłatę podobnych dodatków dla grupy zawodowej lekarzy.

 Obecne porozumienie to kolejny krok w grupie pracowników nie objętych dotychczas podwyżkami w całości finansowany ze środków własnych Szpitala w wysokości możliwej do udźwignięcia przez budżet jednostki.

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.