W dniu 13 stycznia 2017r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie odbył się II etap XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016"


Gospodarzem KonkursuII etap XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016" był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, a organizatorem
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie wraz z Zarządem Koła PTP przy SPSK-4.Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Pani mgr Dorota Flis serdecznie powitała wszystkich uczestników II etapu Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016".

Deklaracje uczestnictwa w konkursie zgłosiło 134 pielęgniarki z całego województwa lubelskiego, natomiast do konkursu przystąpiło 119 osób, reprezentując następujące ośrodki:

 • SPSK nr 4 Lublin - 56 osób
 • SPSK nr 1 Lublin - 31 osoby
 • WSS im. S.K.Wyszyńskiego Lublin - 14 osób
 • SPSW im.Papieża Jana Pawła II Zamość - 13 osób
 • COZLim. Św. Jana z Dukli Lublin - 3 osoby
 • SPSW im. Jana Bożego Lublin - 2 osoby

W obecnym roku dzięki życzliwości władz Uniwersytetu Medycznego II etap XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016" odbył się w auli wykładowej Colegium Anatomicum UM,   ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji konkursowych czuwała Komisja w składzie:

 1. Sylwia Boczkowska - Przewodnicząca Komisji Konkursowej Zarząd Oddziału PTP w Lublinie , Koło SPSK nr4, Lublin

 1. Elżbieta Błędowska - Zarząd Oddziału PTP, Koło SPSK 4, Lublin, Koło SPSK nr4, Lublin

 2. Krystyna Chałabis-Gnat - Koło SPSK 4, Lublin

 3. Ewa Duma - Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Koło przy SPSW im. Papieża Jana Pawła II, Zamość

 1. Anna Gieleta - Zarząd Oddziału PTP w Lublinie Koło PTP przy Zamojskim Szpitalu Niepublicznym

 1. Zofia Kiełbik - Zarząd Oddziału PTP Koło SPSK 4 Lublin, Koło SPSK nr4, Lublin

 2. Ewa Ostrowska - Pielęgniarka Naczelna WSS im. S.K. Wyszyńskiego, Lublin

 3. Elżbieta Przychodzka - Zarząd Oddziału PTP, Koło PTP MSZ, Chełm

 4. Magdalena Wójcik - Pielęgniarka Naczelna SPSK -1, Lublin

Przewodnicząca Komisji II etapu XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016" Pani Sylwia Boczkowska odczytała regulamin, a następnie w obecności i z udziałem uczestników konkursu otworzyła zalakowane koperty z testami, przygotowane i przesłane drogą przesyłki kurierskiej z Zarządu Głównego PTP z Warszawy. Test składał się z 60 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli jedną godzinę (60 min). Egzamin testowy rozpoczął się o godz. 12.00 - równocześnie we wszystkich ośrodkach w Polsce. Pytania testowe sprawdzały wiedzę uczestników z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, zasad etyki zawodowej pielęgniarki, historii zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W czasie sprawdzania testów przez Komisję uczestnicy konkursu mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach tematycznych z zakresu wiedzy ogólnej wiedzy zawodowej i nowoczesnych technik pracy z pacjentem przy udziale nowoczesnego sprzętu.

Pani Sylwia Boczkowska, Przewodnicząca Komisji II etapu XII Ogólnopolskiego Konkursu ,,Pielęgniarka Roku 2016 " po zakończeniu prac ogłosiła wyniki, składając szczególne życzenia dla laureatów II etapu XII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2016" , którymi zostali:

 • Góźdź – Pawłasek Aneta - COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie
 • Kocot Edyta - SPSK nr4 w Lublinie
 • Szlachta Agata - SPSK nr4 w Lublinie.