SPSK Nr 4 zgłosił zadanie inwestycyjne „Dobudowa Bloku Operacyjnego SPSK-4 w Lublinie” do udziału w XV - JUBILEUSZOWEJ edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.

Zgłaszana inwestycja zajęła I miejsce w kategorii Obiekty Zdrowia.

Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Międzynarodową Kapitułę.

Głównym celem konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wręczenie prestiżowej nagrody JUBILEUSZOWEJ edycji nastąpiło podczas Uroczystej Gali, która odbyła się 11 grudnia 2015 roku w Lublinie, nagrodę odbierał Zastępca Dyrektora do spraw Technicznych mgr Sławomir Nowak. Konkurs był promowany w mediach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych.

Atutami inwestycji, która znalazła uznanie w oczach kapituły, były: architektura, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz jakość wykonanych robót.