logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

Informacja o zmianie organizacji Działu Ekonomicznego poprzez podzielenie i wyodrębnienie dwóch działów:

 1. Działu Kontraktowania i Rozliczeń
 2. Działu Controllingu i Analiz

Z dniem 1 października 2016 r. rozpoczęły funkcjonowanie w strukturze SPSK-4 dwa odrębne działy: Dział Kontraktowania i Rozliczeń i Dział Controllingu i Analiz w miejsce Działu Ekonomicznego.

Podział pozwoli Szpitalowi na sprawniejsze i bardziej efektywne funkcjonowanie zarówno w obszarze kontraktowania świadczeń zdrowotnych jak również w obszarze prowadzonych analiz, informacji zarządczych oraz wdrażanego w Szpitalu systemu controllingu i budżetowania.

Główne zadania realizowane przez Dział Kontraktowania i Rozliczeń:

 • monitorowanie i analiza zmieniających się projektów i podpisanych Zarządzeń Prezesa NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), rozporządzeń MZ (Ministerstwo Zdrowia) oraz komunikatów dotyczących warunków kontraktowania danego rodzaju i zakresu świadczeń. Przekazywanie w tym zakresie informacji do Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala,
 • przygotowywanie ofert i aktualizacji do płatnika (NFZ, MZ, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie zestawień/materiałów do negocjacji i renegocjacji poszczególnych umów; uczestnictwo w negocjacjach,
 • rozliczanie umów, związane z tym weryfikacje i walidacje wewnętrzne, wyjaśnianie kwestionowań w tym „koincydencji” z innymi świadczeniodawcami,
 • bieżące monitorowanie i wprowadzanie zmian w potencjale szpitala wykazanym do realizacji umów w zakresie personelu; zgłaszanie w systemie płatnika zastępstw i wszelkich zmian w grafikach pracy poradni,
 • monitorowanie i wprowadzanie zmian w potencjale szpitala w zakresie sprzętu) na bieżąco po wprowadzeniu narzędzi umożliwiających pozyskanie niezbędnych informacji z systemu MMewidencja),
 • sporządzanie informacji dla Kierowników na temat planów rzeczowo-finansowych realizowanych zakresów świadczeń,
 • prowadzenie rejestru faktur sprzedaży świadczeń opieki zdrowotnej,
 • korespondencja z NFZ, MZ, ZUS w sprawach związanych z realizacją kontraktów i ich rozliczeniem,
 • obsługa kontroli związanych z realizacją umów z płatnikiem,
 • opracowywanie planów rocznych przychodów związanych ze sprzedażą świadczeń opieki zdrowotnej.

Główne zadania realizowane przez Dział Controllingu i Analiz:

 • przeprowadzanie wielowymiarowych analiz
 • szczegółowa kontrola kosztów
 • rozliczanie wyniku finansowego i budżetów
 • współpraca ze wszystkimi komórkami w zakresie poprawy efektywności finansowej prowadzonych działalności,
 • współpraca z Kierownikami poszczególnych jednostek w zakresie kosztów, przychodów i osiąganego wyniku finansowego,
 • przygotowywanie analiz będących podstawą do informacji zarządczej i podejmowania przez Dyrekcję strategicznych decyzji.

Podstawowym narzędziem do realizacji powyższego będą prace nad efektywniejszym wykorzystywaniem systemu informatycznego.

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.