W wyniku postępowań konkursowych, jakie odbyły się w dniu 26.09.2016 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru na stanowiska pielęgniarek oddziałowych na okres sześciu lat niżej wymienione osoby:

  • Bożena Łukaszczyk – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej – od dnia 01.10.2016 r.
  • Mariola Ciuraj - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii – od dnia 01.11.2016 r.

Do konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej zgłosiły się dwie kandydatki.
Do konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiochirurgii zgłosiły się cztery kandydatki i jeden kandydat.