logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

Informujemy, że Pani Wanda Palińska – Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów umorzyła postępowanie wyjaśniające wszczęte w związku z kontrolą przeprowadzoną w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a dotyczące rzekomych nieprawidłowości związanych z postępowaniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ochroniarskich.

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wskazano jednoznacznie, iż wszelkie działania personelu SPSK-4 w Lublinie były zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono, jak to wcześniej sugerowało wystąpienie pokontrolne CBA, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Wręcz przeciwnie – potwierdzono, że Szpital postępował zgodnie z tymi standardami, a wszelkie działania były klarowne i niebudzące zastrzeżeń zarówno proceduralnych jak i etycznych.

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.