Miło nam poinformować, że SPSK 4  uzyskał certyfikat akredytacyjny MINISTRA ZDROWIA o numerze 2016/26. Wizyta akredytacyjna, odbyła się w dniach 02-04.03.2016 roku. Wizytatorzy Ośrodka Akredytacyjnego – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  dokonali wszechstronnego przeglądu i oceny działalności naszego Szpitala. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania jednostki: od polityki zarządzania, poprzez ciągłość opieki nad pacjentem i jego prawa,zabiegichirurgiczne, kontrolę zakażeń, żywienie i leczenie chorych, na funkcjonowaniu diagnostyki obrazowej i zaplecza technicznego kończąc.

certyfikat akredytacyjny 2016