W dniu 20 czerwca 2016 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie odwiedziła osiemnastoosobowa grupa lekarzy i środowisk medycznych ze stolicy Kazachstanu Astany pod przewodnictwem Prof. Dr. Kuralbay Kurakbeyev Head of Health Managment and Economics Department Kazakh National Medical University after S.D. Asfendiyarov.

Wizyta w naszym Szpitalu jest jednym z wielu punktów programu, które przedstawiciele Kazachstanu mają w planie zrealizować, w związku z chęcią zapoznania się z polskim systemem ochrony zdrowia oraz nauczenia się nowoczesnych metod organizacji zdrowia oraz zarządzania. W ramach tego programu uczestniczą oni w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez nasze uczelnie wyższe oraz zwiedzają podmioty lecznicze na każdym poziomie opieki, tj. podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz lecznictwo szpitalne na poszczególnych poziomach referencyjnych. Zdobyta wiedza oraz przekazane nasze doświadczenia pozwolą na opracowanie założeń i budowę nowego systemu ochrony zdrowia w Kazachstanie.

Nasza placówka została wybrana przez stronę z Kazachstanu jako przedstawiciela najwyżej wyspecjalizowanej grupy podmiotów leczniczych, które realizuję świadczenia zdrowotne na najwyższym poziomie oraz współpracują z uczelniami medycznymi.

W Szpitalu odbyły się dwa spotkania, podczas których Dyrekcja przedstawiła zasady funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia w Polsce, zasady funkcjonowania Szpitala Klinicznego i jego powiązanie w zakresie dydaktyki i nauki z Uniwersytetem Medycznym. Grupa zwiedziła Szpital i zapoznała się z funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych m.in. Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Polikliniką, Blokiem Operacyjnym, Kliniką Położnictwa.