W dniach 02.03-04.03.2016. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 zostanie przeprowadzone postępowanie akredytacyjne przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Celem postępowania akredytacyjnego będzie dokonanie oceny działalności Szpitala w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.