W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Klinicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 1. Informacja o realizacji zadań rzeczowych i finansowych SPSK Nr 4 w 2015 roku.
 2. Omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej SPSK Nr 4 w Lublinie.
  • Analiza istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją w tym:
  • Przyczyn zgonów
  • Przyczyn zgonów okołooperacyjnych
  • Przyczyn przedłużonego pobytu pacjentów
  • Reoperacji
  • Nieplanowanych, powtórnych hospitalizacji.
 3. Omówienie szpitalnej polityki antybiotykowej.
 4. Omówienie zagadnień związanych z planowaną akredytacją Centrum Monitorowania Jakości.