logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

W dniu 05 lutego 2016r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie odbył się II etap XI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015".

Gospodarzem konkursu był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, a organizatorem Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie wraz z Zarządem Koła PTP przy SPSK-4.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP Pani mgr Dorota Flis serdecznie powitała wszystkich uczestników II etapu Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015". Deklaracje uczestnictwa w konkursie zgłosiło 138 osób z całego województwa lubelskiego, natomiast do konkursu przystąpiło 126 osób, reprezentując następujące ośrodki:

 • SPSK nr 4 Lublin - 64 osoby
 • SPSK nr 1 Lublin - 21osoby
 • WSS im. S.K.Wyszyńskiego Lublin - 18 osób
 • SPSW im. Jana Pawła II Zamość - 13 osób
 • Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. Zamość - 5 osób
 • WSS Biała Podlaska - 4 osoby
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin - 1 osoba

Z racji tak duże zainteresowanie ze strony pielęgniarek z lubelszczyzny, konkurs odbył się w auli wykładowej SPSK nr 4 w Lublinie.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji konkursowych czuwała Komisja w składzie:

 1. Danuta Cybulak - Przewodnicząca Komisji Konkursowej Zarząd Oddziału PTP w Lublinie
 2. Elżbieta Błędowska - Zarząd Oddziału PTP, Koło SPSK 4 Lublin
 3. Sylwia Boczkowska - Zarząd Oddziału PTP, Koło SPSK 4 Lublin
 4. Małgorzata Breś - Zarząd Oddziału PTP Koło SPSK 4 Lublin
 5. Michalina Cuber - Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Koło PTP Lecznictwo Otwarte Lublin
 6. Beata Dobrowolska - Zarząd Oddziału PTP, Koło PTP Uniwersytet Medyczny Lublin
 7. Anna Gieleta - Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Koło PTP przy Zamojskim Szpitalu Niepublicznym
 8. Zofia Kiełbik - Zarząd Oddziału PTP Koło SPSK 4 Lublin
 9. Elżbieta Przychodzka - Zarząd Oddziału PTP, Koło PTP MSZ Chełm
 10. Teresa Samoszuk - Zarząd Oddziału PTP, Koło PTP WSS Biała Podlaska
 11. Sylwia Wójcik – Sipa - Zarząd Oddziału PTP Koło SPSK 4 Lublin

Przewodnicząca Komisji II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015" odczytała regulamin, a następnie w obecności i z udziałem uczestników konkursu otworzyła zalakowane koperty z testami, przygotowane i przesłane drogą przesyłki kurierskiej z Zarządu Głównego PTP z Warszawy. Test składał się z 60 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli jedną godzinę (60 min). Egzamin testowy rozpoczął sie o godz. 12.00 - równocześnie we wszystkich ośrodkach w Polsce. Pytania testowe sprawdzały wiedzę uczestników z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, zasad etyki zawodowej pielęgniarki, historii zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W czasie sprawdzania testów przez Komisję uczestnicy Konkursu mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach tematycznych z zakresu wiedzy ogólnozawodowej i nowoczesnych technik pracy z pacjentem.

Pani Danuta Cybulak, Przewodnicząca Komisji II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu "Pielęgniarka Roku 2015" po zakończeniu prac ogłosiła wyniki, składając szczególne życzenia dla osób, które zajęły pierwszą lokatę.

I miejsce II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015" zajęły ex aequo:

 • Borowicz Agnieszka - SPSK nr 4 w Lublinie
 • Nowomińska Marzena - WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie

II i III miejsca Komisja konkursowa nie przyznała, wyróżniając jednocześnie pielęgniarki, które zdobyły miejsce z jednakową liczbą punktów za laureatkami :

 • Abramowicz Grażyna - WSS Biała Podlaska
 • Knap Alicja - SPSK nr 4 w Lublinie
 • Mic Jadwiga - SPSK nr 4 w Lublinie
 • Wojtalik Magdalena - SPSK nr 4 w Lublinie

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP Naczelna Pielęgniarka SPSK Nr 4 Pani mgr Dorota Flis wraz z gratulacjami wręczyła nagrody finalistom II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015".

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w II etapie X I Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015" oraz upominki przygotowane przez organizatorów.

Następnie Pani Danuta Cybulak, Przewodnicząca Komisji II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu ,,Pielęgniarka Roku 2015 " w imieniu Zarządu Głównego PTP odczytała temat III etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu "Pielęgniarka Roku 2015" pod nazwą „Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniarskiej w Polsce”, życząc laureatom powodzenia i sukcesu w Finale Konkursu w dniach 7-8 kwiecień 2016r.

W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego składamy wyrazy uznania za odwagę, zdrową rywalizację i chęć uczestniczenia w ważnej dla naszej profesji inicjatywie. Gratulujemy znakomitych wyników i zajętych miejsc. Życzymy dalszego rozwoju i wielu osiągnięć na płaszczyźnie zawodowej.

Takie wydarzenia są dowodem integracji środowiska pielęgniarskiego, są czasem na wymianę doświadczeń zawodowych, ale służą też nagradzaniu liderów, którzy reprezentują wysokie przygotowanie zawodowe, etyczne i aktywny udział na rzecz środowiska.

Podjęty trud przygotowania do konkursu, czynne w nim uczestnictwo i efektywne zaangażowanie są elementem promocji naszego zawodu.
Propagownie idei Konkursu jest formą zaangażowania na rzecz pielęgniarstwa w poszczególnych regionach.

Przewodnicząca Zarządu Oddział
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie
mgr Dorota Flis

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.