Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie w sposób zaangażowany wsparł kolejną edycję projektu rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego odbywającego się pod nazwą „Powiedz AAAaaa”, czego wyrazem były serdeczne podziękowania złożone przez koordynatora projektu p. Mateusza Łachacza na ręce Dyrektora Mariana Przylepy z ramienia Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.

W ramach ostatniej edycji projektu Fundacja DKMS zarejestrowała 10 453 potencjalnych dawców, dających szanse na nowe życie dla osób chorych, potrzebujących przeszczepienia szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego.