W dniu 11.01.2016 odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne społeczności naszego Szpitala. W spotkaniu uczestniczyli: władze Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele Rady Społecznej, kierownicy klinik oraz liczne grono przedstawicieli kadry kierowniczej. Po powitaniu przemowę wygłosił gospodarz spotkania Dyrektor Marian Przylepa. Pan Dyrektor podziękował za całoroczną współpracę, podsumował minione dwanaście miesięcy, przedstawił plany na rok 2016 oraz złożył życzenia noworoczne. Uczestnicy spotkania wznieśli wspólny toast za pomyślność Szpitala.