Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jednostka uczelniana od przeszło 30 lat prowadzi działalność naukową i dydaktyczna. W ramach działalności naukowej tematami wiodącymi są badania serca i mózgu oraz diagnostyka onkologiczna. W Zakładzie prowadzone są zajęcia ze studentami V roku na I i II Wydziale Lekarskim UML, ze studentami anglojęzycznymi, ze studentami IV roku Oddziału Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym (studia stacjonarne), Analityka Medyczna – Studia Podyplomowe (niestacjonarne).

Wszystkie świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są przez odrębną komórkę organizacyjną tj. Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej przynależący do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Świadczenia te obejmują przeszło 60 rodzajów badań i procedur terapeutycznych ( cji promieniotwórczej. Wykorzystuje się tu substancje występujące fizjologicznie w organizmach (np. glukozę, amoniak, wodę) znakowane pierwiastkami promieniotwórczymi o niskiej masie atomowej, emitującymi w wyniku swojego rozpadu pozytony. Wśród nich stosowany jest fluor 18 (18F), węgiel 11 (11C), azot 13 (13N) , tlen 15 (15O), gal 68 (68Ga), rubid 82 (82Rb). Najczęściej stosowanym radiofarmaceutykiem jest znakowana 18F deoksyglukoza w skrócie 18F-FDG.<br /> <br />PET/CT jest metodą przyjazną choremu, umożliwia jednoczesne obrazowania procesów czynnościowych (za pomocą modułu PET) jak i budowy anatomicznej (za pomocą tomografu komputerowego), co pozwala na uzyskanie informacji nie osiągalnych innymi metodami.<br /> <br />Skaner PET/CT służy głównie diagnozowaniu zmian nowotworowych, ocenie stopnia ich złośliwości (jest to tzw. metaboliczna biopsja), ocenie stopnia zaawansowania oraz ocenie skuteczność leczenia (doszczętność zabiegu, odpowiedź na leczenie i prognozowanie skuteczności leczenia).<br /> <br />Badanie PET/CT z zastosowaniem 18F-FDG stosowane jest w diagnostyce pojedynczych guzków płuc (SPN), raka płuca, raka przełyku, jelita grubego, nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), czerniaka, chłoniaków, nowotworów głowy i szyi, nowotworów złośliwych mózgu, raka piersi, jajnika, trzustki. Technika ta stosowana jest w diagnostyce przerzutów o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza pierwotnego oraz przy planowaniu radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki.<br /> <br />Nowotwory słabo wychwytujące 18F-FDG to rak oskrzelowo-pęcherzykowy płuc, indolentne chłoniaki nieziarnicze (NHL, zwłaszcza MALT), rak zróżnicowany tarczycy, rak jasnokomórkowy nerki, rak prostaty, rak wątrobowo-komórkowy, niskozróżnicowane mięsaki i wysokozróżnicowane guzy neuroendokrynne (NET).</p>"