• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zatrudni lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
    Kontakt: (081) 72 44 602 lub 72 44 403