Centrum Innowacyjnych Terapii jest komórką organizacyjną, której planowana działalność ma zwiększyć wachlarz usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie poprzez większe zaangażowanie w nowoczesne terapie i wdrażanie najnowszych sposobów realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalu. Działania tego rodzaju wpisują się w zauważalną tendencję stawiania na innowacyjność, rozwój oraz projekty B+R. Dzięki działalności Centrum ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w realizacji wielu programów zostanie scentralizowana, a obieg informacji będzie miał uporządkowany proces. Centrum ma za zadanie również wyszukiwanie i pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz nowych projektów, w których Szpital będzie mógł brać udział. Rolą Centrum jest także nadzór nad procesem kontraktowania, realizacji i rozliczania badań klinicznych oraz wsparcia personelu działalności podstawowej w tym zakresie.