Separator witryny

Jesteś tutaj:

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiolgii

 

Kierownik zakładu:

Prof. dr hab.
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
  Image
 Telefony  
Kierownik
Sekretariat

Rejestracja Rezonansu Magnetycznego, Archiwum
Rejestracja badań naczyniowych i USG
Pracownia USG Dopp.
Sterownia II p.
Sterownia np.
Sterownia Rezonansu Magnetycznego
Pokój Lekarski Rezonansu Magnetycznego
81-72-44-157
81-72-44-154; fax 81-72-44-800

81-72-44-158; fax 81-72-44-527
81-72-44-149
81-72-44-526
81-72-44-525, 81-72-44-214
81-72-44-153
81-72-44-381, 81-72-44-610
81-72-44-150
 Lekarze  
Dr n. med. Marzena Janczarek - zastęca Kierownika Zakładu
Dr hab n. med. Anna Drelich – Zbroja
Dr n. med. Monika Antoń – Jóźwiakowska
Dr n. med. Monika Miazga
Dr n. med. Małgorzata Rzeszowska – Sieczka
Dr n. med. Maciej Szajner
Dr n. med. Anna Szymańska
Dr n. med. Katarzyna Wojtal
Lek.med. Paweł Poluha
Lek. med. Michał Górnik
 Rezydenci  
Lek.med. Magdalena Jarząbek
Lek.med. Klaudia Karska
Lek.med. Krzysztof Pyra
Lek.med. Tomasz Roman
Lek.med. Marcin Iwański
Lek.med. Joanna Gąsiorowska
Lek.med. Ewa Kuklik

Działalność usługowa – zabiegi lecznicze przeprowadzane w Zakładzie:
1. Embolizacja guzów nowotworowych
2. Chemoembolizacja w leczeniu guzów nowotworowych wątroby
3. Embolizacja w leczeniu krwotoków z miednicy małej
4. Embolizacja w leczeniu krwotoków płucnych
5. Embolizacja przetok szyjno – jamistych
6. Embolizacja żylaków powrózka nasiennego
7. Leczenie mięśniaków macicy na drodze embolizacji
8. Leczenie tętniaków aorty protezami wewnątrznaczyniowymi – stentgraftami
9. Leczenie malformacji naczyniowych obwodowych
10. Leczenie malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych przy użyciu spiral platynowych i stentów
11. Zapobieganie zatorowości płucnej, przy użyciu filtrów do żyły głównej
12. Udrażnianie przetok dializacyjnych
13. Angioplastyka tętnic łuku aorty
14. Angioplastyka tętnic szyjnych z neuroprotekcją
15. Angioplastyka tętnic biodrowych
16. Angioplastyka tętnic udowych
17. Angioplastyka tętnic goleni
18. Angioplastyka tętnic nerkowych
19. Drenaż i plastyka dróg żółciowych
20. Nefrotomia i plastyka dróg moczowych
21. Usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego

Dydaktyka:

1. Cyklicznie od wielu lat prowadzone są ogólnopolskie szkolenia radiologów zabiegowych.
2. Zakład prowadzi pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego szkolenia z zakresu radiologii i radiologii zabiegowej dla lekarzy z krajów europejskich.
3. Pracownicy Zakładu są autorami lub współautorami we wszystkich podręcznikach polskich dotyczących radiologii zabiegowej.
4. W Zakładzie powstał zestaw dydaktyczny dla studentów medycyny z zakresu radiologii wykorzystywany we wszystkich polskich ośrodkach akademickich.
5. Zakład jest ośrodkiem referencyjnym z zakresu radiologii zabiegowej, który świadczy usługi dla pacjentów z całej Polski.

Tematyka naukowo – badawcza:
1. Chemoembolizacja w leczeniu guzów nowotworowych wątroby
2. Leczenie tętniaków aorty w trudnych warunkach anatomicznych
3. Metody monitorowania chorych po zabiegach leczenia tętniaków aorty przy użyciu stentgraftów
4. Angioplastyka u chorych na cukrzycę
5. Embolizacja mięśniaków macicy

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:
1. Department of Radiology Radnbund University Nijmegen, Holandia
2. Boston University, Department of Radiology, USA

Czym zajmuje się radiologia zabiegowa.

      Radiologia zabiegowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin zabiegowych. Jej postęp jest warunkowany  doskonaleniem  metod obrazowania i rozwojem urządzeń pozwalających na przezskórne przeprowadzanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych.
      Największą grupę wśród metod radiologii zabiegowej  stanowią zabiegi przeznaczyniowe. Przez     wiele lat najpowszechniej stosowaną metodą była embolizacja. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, wad naczyniowych (tętniaków, przetok tętnicze - żylnych, naczyniaków zarówno położonych obwodowo jak i wewnątrzczaszkowo) i pourazowych uszkodzeń naczyń.
      Ostatnie dziesięciolecie to przede wszystkim rozwój angioplastyki, która wraz z wprowadzaniem protez wewnątrznaczyniowych stała się najczęściej wykonywanym zabiegiem w pracowniach radiologii interwencyjnej. Angioplastyka i protezowanie wewnątrznaczyniowe znajdują zastosowanie w leczeniu zwężeń i niedrożności naczyń o różnej etiologii, a także tętniaków aorty brzusznej i piersiowej.
      Inną grupę zabiegów przeznaczyniowych stanowi farmakoterapia celowana. Najczęściej wykonywana jest tromboliza celowana i podawanie cytostatyków bezpośrednio do naczyń zaopatrujących nowotwór.
      Do przeznaczyniowych zabiegów należy też wprowadzanie filtrów do żyły głównej jako zabezpieczenie przed zatorowością płucną, a także usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego.
      Techniki i metody używane w zabiegach przeznaczyniowych znalazły również zastosowanie w leczeniu zwężeń w: przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych, przewodach żółciowych i drogach moczowych.
      Osobna grupę stanowią przezskórne drenaże mające na celu opróżnianie przestrzeni płynowych (krwiaki, ropnie, torbiele).
      Zabiegi, którymi posługuje się radiologia zabiegowa mogą być samodzielnym i ostatecznym postępowaniem leczniczym, stanowić przygotowanie do leczenia chirurgicznego lub być jego uzupełnieniem.
      Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii został utworzony w 1972 roku. Jego twórcą i pierwszym kierownikiem do 1995 roku był Prof. Marian Klamut.


Wyposażenie Zakładu stanowią:
- 2 aparaty MR 1.5 T
ImageImage

Image

- 3 aparaty angiograficzne ( w tym jeden dwupłaszczyznowy)
ImageImage

Image

Image

ImageImage

- 2 aparaty USG z opcją dopplerowską
Image

Rocznie w Zakładzie wykonywanych jest:
- około 1500 badan angiograficznych
- około 1000 zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej
- około 8000 badań MR
- około 3000 badań USG